Jdi na obsah Jdi na menu
 


Závazné nařízení hlavního technika LAA:

28. 10. 2009
Závazné nařízení hlavního technika LAA

Předběžná informace o letecké nehodě UL letounu Cora ze dne 24. 10. 2009 na vrcholu kopce Písečný vrch u obce Bečov – Milá, okres Most.
Stručný popis události:
Po vzletu z plochy SLZ Charvátce a letu v prostoru v délce 2 hodiny pilot přelétával kopec Písečný vrch, kde ve výšce cca 50 metrů nad svahem došlo s největší pravděpodobností k poruše horního uchycení vzpěry pravé poloviny křídla a následnému pádu UL letounu na zem. Pilot utrpěl při letecké nehodě těžká zranění, kterým po převozu do nemocnice podlehl. Počasí s největší pravděpodobností nemělo vliv na vznik letecké nehody.
Leteckou nehodu šetří komise ÚZPLN.
Hlavní inspektor provozu ULL Zdeněk Doubek

Předběžná zjištění okolností nehody:
Podle předběžných zjištění došlo k poruše - přelomení příčného čepu připojení vzpěry ke křídlu. Horní konec vzpěry křídla byl zakončen kloubovou koncovkou (gelenkem), k přelomení čepu došlo vlivem ohybového namáhání, lomová plocha vyznačuje křehký lom. Použitý čep byl nestandardního provedení. Byl vyroben z oceli pravděpodobně o vysoké tvrdosti, ale zřejmě s nízkou houževnatostí. Čep byl na konci zajištěn pouze pomocí závlačky.
Toto jsou současné informace, v rozborech se dále pokračuje.
Hlavní inspektor provozu ULL Zdeněk Doubek

Komentář techniků LAA:
Správný spoj takovýchto uzlů konstrukce má být proveden pomocí pevnostního šroubu (min. G 8) se správnou délkou lícovaného dříku, a spoj musí být dotažen maticí, buď samojistnou, či maticí zajištěnou závlačkou. Zpravidla se používá zakončení vzpěry do duralové kostky, přesně lícující mezi plechy vystupující z křídla a tvořící tzv. kardanův závěs. Pokud je použita hlavička s gelenkem, musí být provedeno axiální vymezení distančními podložkami a spoj opět dotažen maticí.

Závazné nařízení hlavního technika LAA:
Majitelé všech letounů se vzpěrovým uchycením křídla provedou kontrolu spojení křídlo/vzpěra a vzpěra/trup se zaměřením na správné provedení spoje.
Musí být použity správné šrouby a spoj musí být pevně dotažen, případné axiální vůle a mezery musí být před dotažením vymezeny.
Nejsou přípustné žádné čepy, které nemají ověřené mechanické vlastnosti a není povoleno zajištění pouze pomocí závlačky či jiným způsobem, který neumožňuje axiální stažení spoje.


Pokud si nebudete jisti správným provedením těchto důležitých spojů na vašem letadle, obraťte se na příslušného inspektora technika.
Hlavní inspektor techniky Václav Chvála a Petr Chvojka

Příloha 1:
Příklady správného provedení spoje vzpěry s křídlem JORA,Cora.

Příloha 2: Nesprávné připojení vzpěry ke křídlu, čep je zajištěn pouze závlačkou
Nesprávné připojení vzpěry ke křídlu, čep je zajištěn pouze závlačkou