Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak postupovat, když chcete vydat FAI licenci

8. 1. 2008
FAI licence je osvědčení znalostí sportovního řádu FAI. Musí se jí prokázat každý účastník soutěže organizované podle pravidel FAI. V případě, že se hodláte takovéto soutěže zúčastnit, budete ji potřebovat. Zahraniční soutěže, ale i třeba mezinárodní mistrovství ČR, nejsou výjimkou. Postup k vyřízení je snadný. Kontaktujete hlavního inspektora provozu PL a ten o její vydání požádá komisaře FAI. V České republice jím je Jiří Dodal z AeČR. Každá licence má své číslo a platí jeden rok. Cena za její vystavení je 200 Kč.

V případě, že máte zájem o vystavení FAI licence pro letošní rok, pošlete písemně žádost (dopis, fax, e−mail: hajek@laacr.cz) hlavnímu inspektorovi provozu PL, Mgr. Janu Hájkovi. V žádosti uveďte své jméno, příjmení, adresu a současně čestné prohlášení, že jste seznámeni se soutěžním řádem FAI. Ten vždy v aktuální verzi najdete na stránkách LAA v sekci padákové kluzáky/různé. V případě, že jste již měli v minulosti vydánu FAI licenci, uveďte do žádosti také její číslo.

Podmínkou pro vystavení FAI licence je pilotní průkaz kvalifikace B a vyšší, potvrzení znalosti soutěžního řádu FAI a uhrazení poplatku 200 Kč. Platbu můžete provést převodem na bankovní účet LAA ČR na č. ú.: 285 321 309 / 0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo. Druhou možností je platba poštovní poukázkou typu „C“ na adresu LAA ČR (Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10), kde do zprávy pro příjemce uveďte „Vystavení FAI licence“. Třetí možností je složení obnosu v hotovosti pracovnicím rejstříku v sídle LAA ČR.

Počítejte s určitou dobou potřebnou pro vyřízení vaší žádosti. Vždy se čeká, než se shromáždí více požadavků, protože se vyřizují hromadně.

Žádám, abyste vystavení FAI licence neodkládali na poslední chvíli. Sami si ušetříte nervy čekáním jestli se vám ji podaří vydat do zahájení soutěže.

Mgr. Jan Hájek
hlavní inspektor provozu PL