Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání předsednictva

1. 4. 2007
Zasedání předsednictva MPG

1. Finanční zpráva 2006
2. Grantové projekty
3. Distribuce filmu
4. MČR 2007
5. Podpora akcí svazu 2007 a Partnerský program Svazu MPG
6. Liga 2007
7. Kniha o motorovém paraglidingu
8. Zpráva o využití majetku svazu
9. Zpráva o využití materiálu nakoupeného z individuální dotace 2005
10. Dodatečné schválení proplacení nákladů spojené org. podzimního Sletu v Prostějově 2006

1. Financí zpráva svazu MPG 2006
-přehled o finančně podporovaných akcích v roce 2006
-v průběhu roku 2006 zaplatilo svazové příspěvky 140 členů
-do začátku března 2007 zaplatilo svazové příspěvky 119 členů
-předsednictvo převzalo zprávu o finančním hospodaření s členskými příspěvky za rok 2006 a uložilo předsedovi F. Salavovi doplnění a opravu vyúčtování MČR 2006 a nákladů na organizaci II. kola ligy pro T. Berku.

2. Grant č.1 Podpora a rozvoj talentů
Předsednictvo přijalo zprávu o realizaci grantu f. Parafly service, která organizovala soustředění talentů se závody ligy v roce 2006. Z finanční zprávy vyplývá, že f. Parafly service dodržela svůj závazek a neúčtovala svazu žádné náklady. Z ušetřených prostředků dle zadání grantu byli nakoupeny loggery v celkovém počtu 5 nových a 5 použitých, pro využití a jako majetek svazu MPG. Celková částka z grantu 60.000Kč byla doplněna z prostředků svazu na 71.037,50Kč.

Grant č. 2 Zvýšení publicity motorového paraglidingu
Předsednictvo přijalo informaci o výrobě filmu „Motorový paragliding“. Rozpočet v rámci grantu předpokládal 30.000Kč z prostředků svazu. Určených pro tento grant a 20.000Kč z partnerského Programu Svazu MPG pro rok 2006. Předsednictvo schválilo překročení rozpočtu z původního rozpočtu o 16.000Kč na základě navýšení celkové stopáže filmu a více-nákladů vzniklých v průběhu natáčení z důvodů nepřízně počasí a nutnosti většího počtu natáčecích dní. Předsednictvo pověřilo p. Březinu zpracováním kalkulace na výrobu DVD. Pro předložení cenové kalkulace, která bude zahrnovat i případný dotisk a navýšení množství, bude tato kalkulace schválena samostatně.
Zároveň předsednictvo schválilo způsob distribuce filmu. Film bude rozeslán zdarma na adresu členů Svazu MPG, kteří zaplatili členské příspěvky v roce 2006 i novým členům, kteří zaplatili v roce 2007. Další DVD budou rozesílány členům svazu, kteří budou mít zaplacené členské příspěvky za náklady na výrobu DVD cca 70Kč, poštovné a 30Kč členského příspěvku svazu.


4. MČR 2007

Protože žádná z nabídek nesplnila očekávání předsednictva, byla vybrána nabídka
f Parafly service.
Termín: 25.5.-3.6.2007
Místo: Příbram – letiště Dlouhá Lhota
Organizační rámec: Pokud v pátek 1. června bude odletěno 9 platných kol, budou závody v sobotu oficiálně ukončeny. V opačném případě budou závody pokračovat až do soboty večer a vyhlášení bude v neděli.

5., 6. Podpora akcí Svazu MPG 2007
na rozdíl od r.2006 rozdělilo předsednictvo prostředky svazu takto:
Akci, kterou předsednictvo zhodnotí jako přínosnou pro Svaz podpoří částkou 3000Kč.
Akce spojené s pořádáním kola ČLMPG podle pravidel sportovního řádu, bude podpořena částkou 6000Kč na náklady spojené s organizací akce a 3000Kč na náklady delegáta.
Podmínkou přidělení podpory je, aby žadatel o podporu byl členem svazu.
I v letošním roce vyjádřilo předsednictvo podporu projektu „Partner Svazu MPG“ jako
doplnění podpory akcí a činnosti svazu ze strany potenciálních sponzorů.

7. Kniha o motorovém paraglidingu
Předsednictvo přijalo informaci záměru přípravy překladu této knihy. Předsednictvo pověřilo J.Koudelu ověřením dalšího vývoje a cenové kalkulace tohoto projektu.

8., 9. Předsednictvo schválilo způsob využití majetku Svazu. V případě loggerů se bude jednat o zapůjčování těchto přístrojů v rámci akcí svazu pro seznámení pilotů s touto technikou a její využití při vyhodnocení soutěží.
Předsednictvo souhlasí s uložením materiálu z investiční dotace pro reprezentaci v Roudnici nad Labem. Materiál bude zapůjčován členům reprezentace.

10.Předsednictvo dodatečně schválilo finanční podporu pro organizátory sletu konaného v Prostějově na podzim loňského roku 2006 ve výši 5000Kč.

Zápis ukončen v 21hod, zapsala Machartová
Přítomni: Salava
Březina
Křivánek
Matoušek
Andrlík
Koudela
Machartová